Svařování

Firma vybudovala velmi kvalitní zázemí pro svařování všech běžných materiálů. Veškeré svařovací operace jsou prováděny na profesionálních svařovacích agregátech a systémových svářecích stolech.

Zkušenosti svářečů mají vždy přímou vazbu na výslednou jakost našich výrobků. V našem oboru se často úspěšně potýkáme se zpřísněnými tolerancemi a zvýšenými požadavky na kvalitu našich svařenců.

Specifickou oblastí je svařování vakuových komor a ocelových konstrukcí.

Svařovaný materiál:

  • ocel třídy 11
  • ocel třídy 17
  • hliník (AL mg 3)

Způsoby svařování:

  • MIG, MAG
  • TIG – AC/DC
  • svařování obalenou elektrodou

 

SB-013