Montáž

Firma se soustředí na produkci komplexních výrobků včetně finální montáže, zapojení pneumatických sestav a elektroinstalace. Montážní hala zahrnuje uzavřené prostory pro práci s citlivou mechanikou. Montážní prostory jsou kryté jeřábovými dráhami pro manipulaci s těžkými výrobky (do 8 t). Všechny tyto výrobky podléhají výstupním funkčním zkouškám, případně provozním testům a zákazník k nim obdrží příslušnou dokumentaci.

SB-005 TURBO
STROJE PNEU