Konstrukce a vývoj

Firma disponuje samostatným konstrukčním a vývojovým oddělením. Tato sekce se orientuje na konstrukci a výrobu prototypových strojů a zařízení.

Vývoj je postaven na vlastních konstrukčních zkušenostech a specifických požadavcích našich zákazníků. Naši konstruktéři připraví návrh (studii) jednotlivých dílů či celků a na základě odsouhlasení konečné varianty vyprojektují celé zařízení  ve 3D CAD softwaru SolidWorks.

Využití 3D CAD software umožňuje rychlé a přehledné vypracování projektu s minimálním rizikem chyb a kolizí konečného zařízení. Metody a postupy vývojové etapy zařízení jsou realizovány dle vnitřních směrnic daných ISO 9001, které zaručují vysokou produktivitu a odbornou vyspělost celého projektu.

Následný výrobní proces zařízení probíhá za neustálé kontroly, sledování a koordinace zkušených pracovníků.